Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - postępowanie nr 3  
Przedmiot zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.000,00 PLN  
Ogłaszający
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
bielski  
Ulica
ul. Wapienicka  
Numer budynku
10  
Data publikacji od
2019-07-30  
Data publikacji do
2029-07-30  
Termin składania ofert
2019-08-14 09:00  
Numer zgłoszenia
Muz.214.3.2019  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - na działce 2230/4 - zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie na podstawie przepisów prawa pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawierają poniżej zamieszczone załączniki, w tym Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 1012,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 2 do SIWZ_... ofertowy.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 3 do SIWZ_...ępne Wyk.doc 53,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ ...pitałowa.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 5 do SIWZ_...trzeciego.doc 45,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 6 do SIWZ_...kaz osób.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ_...ór umowy.pdf 5,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Motylarni_przetarg nr 3.pdf 13,5 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 7 do SIWZ_...is Przedm.zip 14,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji ...cia ofert.pdf 340,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf 399,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się