2019-05-10

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdania finansowe za rok 2018

Załączniki

  Bilans Przedszkole... za 2018.pdf 393,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans Gminny Zesp... za 2018.pdf 386,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans Gimnazjum za rok 2018.pdf 379,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans Przedszkole ...2 za 2018.pdf 400,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans Szkoła Pods...1 za 2018.pdf 412,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Bilans Szkoła Pods... za 2018.pdf 395,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa Gimnazjum.pdf 994,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa ... rok 2018.pdf 1,2 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa ... rok 2018.pdf 954,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa ... rok 2018.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa ... rok 2018.pdf 1,45 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...m za 2018.pdf 428,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja opisowa ... rok 2018.pdf 1,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...2 za 2018.pdf 441,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ... za 2018.pdf 436,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek Zysków i ...1 za 2018.pdf 448,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ...2 za 2018.pdf 451 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rachunek zysków i ... za 2018.pdf 452,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...ok 2018 z.pdf 328,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w... Obsługi.pdf 340,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w... 2 za 201.pdf 311,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...owa nr 1 .pdf 341,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w...1 za 201.pdf 339,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zestawienie zmian w... za 2018.pdf 331,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Muzeum Fauny I Flor...w Jaworzu.pdf 4,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ośrodka Promocji G...y Jaworze.pdf 4,65 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się