Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604142

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393632
user_idpuste19416
fobject_idpuste604142
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604143

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393633
user_idpuste19416
fobject_idpuste604143
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604144

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393634
user_idpuste19416
fobject_idpuste604144
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604145

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393635
user_idpuste19416
fobject_idpuste604145
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604146

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393636
user_idpuste19416
fobject_idpuste604146
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604147

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393637
user_idpuste19416
fobject_idpuste604147
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604148

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393638
user_idpuste19416
fobject_idpuste604148
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604149

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393639
user_idpuste19416
fobject_idpuste604149
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 604150

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393640
user_idpuste19416
fobject_idpuste604150
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 611699

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393641
user_idpuste19416
fobject_idpuste611699
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Załączono plik 624565

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2393642
user_idpuste19416
fobject_idpuste624565
resource_idpuste1355
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste19694
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-07-30 14:53:28  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Utworzono zamówienie publiczne 19694 o nazwie 'Budowa Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - postępowanie nr 3'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste19694
namepusteBudowa Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - postępowanie nr 3
contract_subjectpustePostępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteMuzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
deadlinepuste2019-08-14
publishfrompuste2019-07-30
publishtopuste2019-07-30
contract_numberpusteMuz.214.3.2019
txtpuste

Przedmiotem zamówienia jest budowa Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu - na działce 2230/4 - zgodnie z Dokumentacją Projektową, w zakresie umożliwiającym uzyskanie na podstawie przepisów prawa pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowe informacje na temat zamówienia zawierają poniżej zamieszczone załączniki, w tym Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ.

user_idpuste19416
resource_idpuste1355
language_idpuste1
valuepuste30000
authorpusteBarbara Szermańska
bid_bondpuste9000
deadlinetimepusteArray
2019-07-30 14:54:22 

Pole _archived wypełniono wartością 'true'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_archivedpuste1
2019-07-30 14:54:22 
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-05 10:15:12  991n8cpyyv 991n8cpyyv

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-07-30' na '2029-07-30'

Pole _archived zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-07-302029-07-30
_archived1puste
2019-08-14 11:36:45  991n8cpyyv 991n8cpyyv
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-09-11 12:17:16  991n8cpyyv 991n8cpyyv
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się